fredag 7 februari 2014

Frågor

Goda ledare ställer frågor. De som inte ställer frågor har problem med sina egon.
 Det är frågorna som aldrig ställs som skapar mest osämja.
 De bästa frågorna är osjälviska och öppna. Ge de utfrågade människorna tid till reflektion och gör dem bekväma med tystnad. Visa människor som öppnat sig och svarat på frågor respekt genom att följa upp.
 Ledare som leder genom frågor skapar humanare arbetsmiljöer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar