tisdag 25 mars 2014

7-åringar till glasskiosken

"Ledarskap skiljer sig från chefskap, även om de två ofta blandas samman. Man kan vara ledare utan att vara chef, och många chefer skulle inte ens klara av att leda en grupp 7-åringar till glasskiosken." (Gardner, Bennis och Nanus)

 Intressant och tyvärr finns det en generell naivitet om; att en chefsposition alltid för med sig ett gott ledarskap, och att en ledare alltid har strukturella tummar, planerings- och administrativ förmåga.
 Det värsta problemen skapas när vederbörande chef/ledare inte uppmärksammar sina brister och ändå tror sig kunna leda 7-åringarna på spåret.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar