måndag 26 maj 2014

Att försöka förstå

Det är lätt att "tro" hur en person är, en händelse kommer att utveckla sig, eller hur man bör leva sitt liv. Om jag "tror"någonting om någonting, så betyder det allt som oftast att man låst tanken vid att detta någonting är sanningen för stunden eller i värsta fall för evigt och jag behöver inte ägna mer tid på att "försöka förstå" då jag ju redan vet hur det förhåller sig efter som jag bestämt mig för att tro på något.
    Att däremot försöka förstå någonting, kräver mer av dig som människa, då du konstant måste pröva dina värderingar och antaganden gentemot ett skeende. Om jag ägnar mig åt att försöka förstå mig själv och min omvärld är jag öppen för förändringar och personlig mognad.
  Goda ledare tror inte, de försöker förstå sin omgivning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar