fredag 22 augusti 2014

Undvikande, tystnad och att ignorera

Människor som under bråk använder sig av tystnad, tillbakadragande och osynliggörande, orsakar mer skada än de som väljer att strida öppet och istället tar en kortare "timeout", för att lugna ner sig.
  Ledare som är "konflikt-rädda" och agerar med tystnad och avståndstagande kan "förgifta" en hel organisation långsiktigt.
 Intressant artikel om detta nedan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar