torsdag 16 oktober 2014

Walk the line


  Det är bra att ha en linje att följa när man är på väg - i värdegrundsarbete och i sina egna övertygelser. En tydlig linje skapar tilltro och förutsägbarhet. Men när man går på en linje är man också känslig för förändringar från olika håll, det är lätt att "tappa fotfästet" när man blir tvungen att "höja blicken".
 Gott ledarskap har en tydlig linje, men inte under fotsulorna och den är inte heller alltid rak och enfärgad.
   Inga kommentarer:

Skicka en kommentar