måndag 15 december 2014

Ledande färg

Ska en ledares eventuella politiska färg smitta av sig på den gärning han/hon utför...
 Personligen tror jag att gott ledarskap grundar sig i att man har en inre kompass av värden som gör det meningsfullt och trovärdighet för andra att följa. Av dessa värden är din människosyn det första som kommer att skärskådas, i människosynen finns vare sig man vill det eller inte - alltid en viss kulör.
  Att då och då "bekänna färg", skapar tydlighet och inger förtroende...
 
   Generellt bör vi använda starka färger sparsamt.
 En enkel men nyanserad palett är att föredra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar