måndag 12 januari 2015

Goda ledare och religion

Så här skriver Sören Kierkegaard om religionens problem. 
"När någon upplever något, andra inspireras, en grupp enar sig kring en trubbig beskrivning av det de påstår är den yttersta verkligheten. I nästa led kräver de av sina medlemmar att de ska tro på det diffusa och så utser de tolkningsföreträdare som pekar ut det rätta sättet att tolka tolkningen. Till detta kopplar de sedan ett moraliskt system som kontrollerar vad samfundets medlemmar enligt tron får eller inte får göra."
   
   
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar