torsdag 18 juni 2015

Fast grepp

Att hålla i en paddel, betyder inte att man krampaktigt försöker hålla sig fast, men inte heller så löst att den "glider en ur händerna."
  Det är snarare en fråga om ett "fast grepp", där paddeln kontrollerat tillåts "vandra sin egen väg." Det perfekta isättet utan plask åstadkommer man genom ett antal höger - vänster. Dock tycker jag att man letar efter detta under varje träningspass och det blir en del av tjusningen - att hela tiden förbättra detaljer.
 När det gäller greppet, så föredrar jag att låta händerna "vandra" en smula, då jag upplever att greppbredden varierar under ett pass. Däremot har jag gröna markeringar som talar om på ett ungefär var på skaftet handen befinner sig.
   Viktigt är också att hålla handleden rak under hela draget, små ticks och böjningar kan kännas bra till en början men slutar oftast i att man får ont någonstans.
Rak handled

Gröna positionsmarkeringar 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar