söndag 14 juni 2015

Ja eller Nej...

Att säga Ja till saker är betydligt lättare än att säga Nej. Speciellt intressant blir detta när vi deltager i situationer eller sammanhang där människor samlas för att i grupp komma fram till en lösning på ett problem. Nu behöver det inte nödvändigtvis vara så att Nej-sägarna är de som har den bästa lösningen, men de är oftast tydligare och mer eftertänksamma än Ja-sägarna. Bland Ja-sägarna finns den "osynliga-mobben" - den som gaddar ihop sig och säger "JA!", i rädsla för Nej-sidans reflektion och eftertänksamhet. En ledare som är Ja-sägare, är den farligaste personen i hela kedjan, denna understödjer obeslutsamhet, rädsla och likformighet.
   Ett klimat där man sätter gruppens bästa före individen blir paradoxalt också det bästa för individen i slutändan. Det betyder att vi har en ledare som har modet att ifrågasätta både Nej-sidans farhågor och kraft att penetrera Ja-sidans "tysta sammanslutning". Att synliggöra gruppens bästa är att synliggöra de enskilda individernas styrkor, det ger lugn och mer tid både till gruppen och individen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar